Miloš Balgavý

60,00 

Celoživotné dielo keramikára Miloša Balgavého.

Miloš Balgavý – keramika, voľná tvorba a dizajn

Publikácia približuje širšiemu publiku tvorbu keramikára M. Balgavého, poukazuje na nepoznané roviny jeho invenčnej tvorby a zdôrazňuje význam rozsiahleho keramického diela autora  v slovenskom výtvarnom kontexte. Publikácia je prierezom umelcovho celoživotného diela s bohatou farebnou a čiernobielou fotodokumentáciou.

Texty: Beáta Balgavá, Dana Janáčková, Dagmar Poláčková, Štefan Zajíček, Juraj Žembera
Redakcia: Miloš Balgavý ml., Štefan Zajíček
Grafická úprava: Pavel Choma
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria v Senici, 2009
Podpora: Miloš Balgavý ml., Ministerstvo kultúry SR,  Občianske združenie Trnavské fórum  89, Mesto Trnava
Rozsah: 320 strán slovensky
ISBN: 978-80-85738-75-9
kategória značky ,