Karol Molnár – obrazy

3,50 

Pútavo spracovaný životopis umelca a dokumentácia jeho celoživotného diela.

Karol Molnár – obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska

Katalóg bol vydaný k jubilejnej výstave Karola Molnára – k 115. výročiu narodenia umelca, k 100. výročiu vzniku Československej republiky a k 25. výročiu  vzniku Slovenskej republiky v cykle Umelci Záhoria. Verejnosť mala možnosť  oboznámiť sa s celoživotným dielom umelca. Obrazy boli zapožičané výhradne zo súkromných zbierok. Katalóg obsahuje pútavo spracovaný životopis umelca. Súčasťou je bohatá obrazová fotodokumentácia. 

Kurátor: Štefan Zajíček
Texty: Štefan Zajíček
Grafická úprava: Robert Kucmen
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, slovensky
ISBN: 978-80-89724-36-9
kategória značka