Jozef Kostka – Dielo v čase

5,50 

Celoživotné sochárske a kresliarske dielo profesora Jozefa Kostku.

Zborník príspevkov zo sympózia pri príležitosti jubilejnej výstavy k 100. výročiu narodenia umelca je členený do kapitol, ktoré nás sprevádzajú životom a dielom sochára. Celoživotné sochárske a kresliarske dielo profesora Jozefa Kostku patrí k základným a neodmysliteľným hodnotám slovenského sochárstva 20. storočia. Publikácia je doplnená bohatou fotografickou dokumentáciou. 

kategória značky ,