Jozef Kostka – Dielo v čase

5,50 

Celoživotné sochárske a kresliarske dielo profesora Jozefa Kostku.

Zborník príspevkov zo sympózia pri príležitosti jubilejnej výstavy k 100. výročiu narodenia umelca je členený do kapitol, ktoré nás sprevádzajú životom a dielom sochára. Celoživotné sochárske a kresliarske dielo profesora Jozefa Kostku patrí k základným a neodmysliteľným hodnotám slovenského sochárstva 20. storočia. Publikácia je doplnená bohatou fotografickou dokumentáciou. 

Texty: Katarína Bajcurová, Ľudovít Hološka, Ľuba Belohradská, Marcela Macharáčková a Štefan Zajíček
Redakcia: Marcela Macharáčková a Štefan Zajíček
Grafická úprava: Milan Mikula, Reco, s.r.o., Senica
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2013
Podpora: Zborník bol  realizovaný s finančnou podporou  Ministerstva kultúry SR a Galérie Jozefa Kostku v Bratislave.
Rozsah: 128 strán slovensky
ISBN: 978-80-85738-97-1
kategória značky ,