Svätí Cyril a Metod v umení

2,00 

Zborník príspevkov zo sympózia v Senici.

Zborník príspevkov zo sympózia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici pri príležitosti jubilejnej výstavy Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení. Vydané k 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska.

kategória