Ján Mudroch – výber z maliarskeho diela

1,50 

Katalóg k výstave Jána Mudrocha.

Bohatá obrazová a fotografická dokumentácia výstavy a úryvky rozhovorov s autorom.

Kurátor: Ľudovít Hološka, Božena Adámková
Texty: Ľudovít Hološka
Grafická úprava: Jozef Pernecký
Vydal: Záhorská galéria v Senici, 1985

ISBN: 268/kult./85
kategória značka