Svätí Cyril a Metod v umení

2,00 

Zborník príspevkov zo sympózia v Senici.

Zborník príspevkov zo sympózia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici pri príležitosti jubilejnej výstavy Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení. Vydané k 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska.

Texty: Peter Baxa, Renáta Beličová, Eva Fordinálová, Štefan Zajíček a Mária Zajíčková
Redakcia: Štefan Zajíček
Grafická úprava: Milan Mikula, Reco, s.r.o., Senica
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2015
Podpora: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 
Rozsah: 72 strán slovensky
ISBN: 978-80-89724-13-0
kategória