ARS 51

1,00 

Katalóg kolektívnej výstavy Denisy Bogdalíkovej, Petra Bulavu, Petra Šelca a Romana Šafráneka v areáli bývalej colnice v roku 2015.

Projekt ARS 51 je pripomienkou hlbokých geopolitických, sociálnych a kultúrnych väzieb, ktoré spájajú juhozápadné Slovensko a juhovýchodnú Moravu. Oba pohraničné regióny ležia na prastarej obchodnej ceste Via Bohemica. Dnes túto trasu sleduje cesta I. triedy č. 51. Po ceste prúdi tovar, ale aj umenie (ako špecifický druh tovaru). Tento predstavujú štyria autori – umelci z priľahlých regiónov z oboch strán hranice. Kolektívna výstava bola symbolicky realizovaná priamo v areáli bývalej colnice na hraničnom priechode Holíč – Hodonín.

Kurátor: Ilona Tunklová, Božena Juríčková
Texty: Denisa Bogdalíková, Petr Bulava, Peter Šelc, Roman Šafránek
Redakcia: Štefan Zajíček
Grafická úprava: Milan Mikula, Reco, s.r.o., Senica
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v spolupráci s Galériou výtvarného umenia v Hodoníne, 2015
Podpora: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Rozsah: 20 strán slovensky a česky
ISBN: 978-80-89724-11-6
kategória