ARS 51

1,00 

Katalóg kolektívnej výstavy Denisy Bogdalíkovej, Petra Bulavu, Petra Šelca a Romana Šafráneka v areáli bývalej colnice v roku 2015.

Projekt ARS 51 je pripomienkou hlbokých geopolitických, sociálnych a kultúrnych väzieb, ktoré spájajú juhozápadné Slovensko a juhovýchodnú Moravu. Oba pohraničné regióny ležia na prastarej obchodnej ceste Via Bohemica. Dnes túto trasu sleduje cesta I. triedy č. 51. Po ceste prúdi tovar, ale aj umenie (ako špecifický druh tovaru). Tento predstavujú štyria autori – umelci z priľahlých regiónov z oboch strán hranice. Kolektívna výstava bola symbolicky realizovaná priamo v areáli bývalej colnice na hraničnom priechode Holíč – Hodonín.

kategória