Rudolf Janák – Paralelný príbeh

2,50 

Katalóg k výstave Rudolfa Janáka.

Sprievodný katalóg k výstave mladého senického autora študujúceho na AVU v Prahe (ateliér M. Rittsteina). Komorné i veľkoformátové obrazy zachytávajú autorovu spoveď k prežitým životným udalostiam, sú vyjadrením umelcových spomienok a poukazujú na radosť z maľby.

Kurátor: Božena Juríčková
Texty: Božena Juríčková
Grafická úprava: Štefan Seko
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2017
Podpora: Hlavný finančný partner: Fond na podporu umenia, Partner: BASE ET SALHOUTTE, s.r.o.
Rozsah: 32 strán slovensky
ISBN: 978-80-89724-25-3
kategória