Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení

2,50 

Katalóg k výstave v Kútoch, ktorá prezentovala 34 diel s cyrilo-metodským námetom od 12 autorov.

Výstava venovaná 1150. výročiu príchodu vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, na Veľkú Moravu. Predchádzali jej viaceré podujatia (besedy a prednášky v regióne Záhoria).

Kurátor: Štefan Zajíček
Texty: Štefan Zajíček
Grafická úprava: Milan Mikula, Reco, s.r.o., Senica
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2013
Podpora: Publikácia k výstave bola  realizovaná s finančnou podporou  Ministerstva kultúry SR.
slovensky
ISBN: 978-80-85738-98-8
kategória značky ,