Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení

2,50 

Katalóg k výstave v Kútoch, ktorá prezentovala 34 diel s cyrilo-metodským námetom od 12 autorov.

Výstava venovaná 1150. výročiu príchodu vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, na Veľkú Moravu. Predchádzali jej viaceré podujatia (besedy a prednášky v regióne Záhoria).

kategória značky ,