aSYMETRIE

2,00 

Desať rokov tvorby manželov Trizuljakovcov.

ASYMETRIE. Miroslava Trizuljakova a Marek Trizuljak

Katalóg je prezentáciou desaťročnej tvorby manželov Trizuljakovcov.

Kurátor: Dana Janáčková
Texty: Dana Janáčková, Miroslava a Marek Trizuljakovci
Grafická úprava: Marek Trizuljak
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2015
Podpora: Ministerstvo kultúry SR
Rozsah: 40 strán slovensky
ISBN: 978-80-89724-08-6
kategória značky ,