Rudolf Janák – Paralelný príbeh

2,50 

Katalóg k výstave Rudolfa Janáka.

Sprievodný katalóg k výstave mladého senického autora študujúceho na AVU v Prahe (ateliér M. Rittsteina). Komorné i veľkoformátové obrazy zachytávajú autorovu spoveď k prežitým životným udalostiam, sú vyjadrením umelcových spomienok a poukazujú na radosť z maľby.

kategória