VII. stretnutie umelcov Záhoria

0,50 

Katalóg výstavy k 35. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

Pri príležitosti 35. výročia svojho založenia vydala galéria k rozsiahlej periodickej výstave aj malý katalóg. Kurátor výstavy Štefan Zajíček o nej píše: „Výstavu charakterizuje široký diapazón výtvarných postupov autorov, počnúc od menej zastúpených realistickejších názorov, cez mnohotvárne znakové a intermediálne vyjadrenia, až po abstraktnejšie fantazijné tvorivé postupy“.

Kurátor: Štefan Zajíček, Dana Janáčková
Texty: Štefan Zajíček
Redakcia: Štefan Zajíček
Grafická úprava: Milan Mikula, Reco, s.r.o., Senica
Vydal: Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2019
slovensky
ISBN: 978-80-89724-39-0
kategória